Volto Santo
Miejsce

Miejsce

Niewielki Miechów, położony zaledwie 40 km na północ od Krakowa, jest słynny z Sanktuarium Grobu Bożego.

Wśród zabudowań, których fundamenty położono w XII wieku znajduje się obecnie wspaniała, trzynawowa bazylika, okazałe zabudowania poklasztorne Bożogrobców i ściągająca liczne rzesze pielgrzymów z kraju i zagranicy Kaplica Grobu Bożego, pochodząca z XVI wieku.

W Kaplicy mieści się najstarsza na świecie replika Grobu Bożego w Jerozolimie.

źródło: strona www parafii w Miechowie

W kolejnej komnacie, do której prowadzą krużganki klasztorne znajduje się otaczana czcią miechowian kopia Całunu Turyńskiego, przed laty osobiście poświęcona przez św. Jana Pawła II w Rzymie.

Na terenie poklasztornym znajduje się też okazała siedziba Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do propagowania wiedzy o Chuście z Manoppello, która według najnowszych badań leżała na twarzy Jezusa Chrystusa w chwili Jego zmartwychwstania, na której w cudowny, wciąż niezrozumiały dla współczesnej nauki sposób, utrwalona została kolorowa fotografia oblicza Pańskiego.

Więcej informacji na temat miechowskiego sanktuarium można znaleźć na stronie internetowej parafii: http://www.parafiamiechow.pl/sanktuarium-grobu-bozego/

Znakomitym źródłem informacji o Chuście z Manoppello jest dostępna w wielu językach strona internetowa: https://www.sudariumchristi.com