Volto Santo
Instalacja

Instalacja

VOLTO SANTO

w Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie.


Instalacja Volto Santo ma na celu skłonić zwiedzających do zadumy, zastanowienia nad tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz do autorefleksji wynikającej z osobistej konfrontacji z największym Wydarzeniem w dziejach świata.

Instalacja została zaprojektowana w konwencji immersyjnej, czyli architektura, przestrzeń, wszelkie wykorzystane środki wyrazu działają na zwiedzających, zmierzając do wywołania wrażenia znajdowania się w centrum wydarzenia.

Instalacja zamknięta w przestrzeni ograniczonej, skupionej centralnie wokół tematu.

Zamierzeniem autorów instalacji nie jest przedstawienie dowodów historii, ale wywołanie emocji, skłonienie do refleksji i przeżyć duchowych, zarazem – poprzez zachętę do dalszych rozważań i lektur religijnych – upowszechnianie wiedzy o Chuście z Manoppello, na której utrwalony jest nie-ręką-ludzką uczyniony wizerunek oblicza Jezusa Chrystusa.


OPIS

Instalacja umieszczona w przestrzeni jednego pomieszczenia nakrytego dwoma sklepieniami krzyżowymi.

Przestrzeń zostanie podzielona na dwie odrębne, ale uzupełniające się narracją sale:

  1. Sala Oczekiwania, jako miejsce recepcji odwiedzających, zarządzania ruchem w przestrzeni instalacji, stanowi też miejsce przygotowania duchowego, skupienia przed wejściem do kolejnej sali. Został tutaj umieszczony powiększony wizerunek Oblicza z Manoppello, replika Całunu Turyńskiego oraz monitor z prezentacją filmową i animacją pokazującą efekt nałożenia dwóch obrazów.
  2. Sala Świadectwa. Komunikacja umieszczona na planie spiralnym wznoszącym do 250 cm od poziomu posadzki (od wejścia) do kulminacji, następnie skrętnie opadająca do poziomu posadzki (wyjście). Centralne miejsce sali zajmuje owinięta całunem i nakryta chustą figura Jezusa Chrystusa. Ściany i posadzka wznoszącej kładki (ciągu komunikacyjnego) wykonane w imitacji kamienia w kolorze białym przełamanym szarościami. Istotną rolę w tej przestrzeni odgrywa światło przebijające płótna całunu.

Zaaranżowana scena ma wywołać oczekiwane emocje, nie pokazuje natomiast realnych wydarzeń. Wpływa jedynie na skojarzenia, a zatem nie konkuruje z obrazami funkcjonującym dotychczas w świadomości widzów.


OKRES EKSPOZYCJI INSTALACJI

Projekt pomyślany jako wieloletnia instalacja stała w Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie.


Monitor w Sali Oczekiwania

Ekran znacznej wielkości, umieszczony pomiędzy wejściem i wyjściem z ekspozycji pokazuje powtarzającą się sekwencję filmową oraz animację wraz z towarzyszącą muzyką przygotowujące widzów do spotkania z Tajemnicą.

Najważniejsza sekwencja animacji: na ekranie wyświetlane są kolejno, po obu stronach: wizerunek Twarzy z Całunu Turyńskiego oraz Chusta z Manoppello. Z przeciwległych stron zsuwają się na środek obrazy Twarzy. Gdy spotykają się w centrum, powstaje jednolity, pełny obraz, niepozostawiający wątpliwości, że stanowi fotografię tego samego Człowieka, w chwili bezpośrednio poprzedzającej i w momencie Zmartwychwstania.

Ciało Pańskie w grobie było owinięte pasem płótna, które nazywamy obecnie Całunem Turyńskim, na twarzy ułożono Chustę z Manoppello (Volto Santo – Święte Oblicze). 
“Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.” (J 20, 6-8).
Można domniemywać, że św. Jan uwierzył, gdy ujrzał właśnie Chustę z fotografią oblicza Pana. Natomiast z pewnością Chusta była tak wyjątkowa, że Ewangelista poświęcił jej odrębną wzmiankę.