Volto Santo
Fundacja

Fundacja

Fundacja Volto Santo


Podstawowym celem Fundacji Volto Santo jest działalność na rzecz kultu religijnego w zgodzie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, przede wszystkim poprzez upowszechnianie wiedzy o wizerunku oblicza Jezusa Chrystusa, utrwalonym na Chuście z Manoppello.

Fundatorem i prezesem Zarządu Fundacji Volto Santo jest Grzegorz Słupski.

Fundacja Volto Santo
80-393 Gdańsk, ul. Krynicka 1
tel. +48 58 5543600
e-mail: sekretariat@voltosanto.pl
NIP 5842791803, REGON  385654737, KRS 0000830810