Intro

Aby włączyć dźwięk w filmie, przesuń suwak głośności w prawo: